Důležité informace
Zveřejněno Nov. 29, 2021

Vážení klienti, v současné chvíli jsme již oslovili všechny klienty, kteří měli uzavřené smlouvy z předchozích neuskutečněných zájezdů. Ještě čekáme na rozhodnutí posledních pár z vás a pak vyhlásíme počet volných míst na sezónu 2022.

Zároveň jsme již vypsali termíny na rok 2023. Volejte, mailujte, objednávejte si svoje zájezdy pro sezónu 2023. Samozřejmě rezervace budou bez záloh nebo jiných závazků. Neváhejte a objednávejte včas.

 

Za FTA Došky a Jiřan

Zveřejněno Sept. 19, 2021

Norské království zavedlo od 1.1.2021 nové vývozní kvóty na vývoz ryb a rybích výrobků. Zároveň se ruší kvóty roku 2018. Každý turista rybařící v registrovaném kempu si smí odvést 18 kg rybího filé a to včetně rybích výrobků. Tuto kvótu však může uplatnit pouze 2x ročně. Pokud přijede potřetí, tak už nesmí vyvést žádné filé ani rybí produkty. Rybářská trofej v podobě celé zmrzlé ryby, byla zrušena. Registrovaný kemp musí vystavit potvrzení o vývozu ryb pro případnou kontrolu na hranicích. Bez tohoto dokladu, nebude vývozní kvóta uznána, celý úlovek může být zabaven a vyměřena pokuta. Turista vyvážející povolenou kvótu 18 kg filé musí prokázat, že ji nalovil v registrovaném kempu. V případě naší CK má u sebe doklad o vývozu ryb z registrovaného kempu řidič našeho autobusu. Doklad je vystaven hromadně na celou skupinu. Za své ryby a rybí produkty si odpovídá každý rybář osobně. Nelze převážet ryby těch rybářů, kteří nejsou v autobusu přítomni. To se týký zejména těch, kteří cestují letecky.

Informace, které jsou nad rámec a obsah našich webových stránek, se zobrazují posloupně v této sekci. Ty absolutně nejdůležitější se zároveň objeví v samostatné tabulce vždy po otevření našeho webu. Pokud náš web po zobrazení důležité informace navštívíte v časovém horizontu jedné hodiny, důležitá informace se vám na hlavní obrazovce objeví pouze jednou.