Důležité informace
Zveřejněno May 31, 2022

 

Termíny na rok 2023 se nám pomalu plní rezervacemi. Volejte, mailujte, objednávejte si svoje zájezdy pro sezónu 2023. V kempu Seter Brygge máme jiné podmínky pro rezervace a platby, než jsme měli v uplynulých letech a proto jsou pro nás včasné rezervace důležité. Potřebujeme včas informovat našeho norského partnera o naší obsazenosti a počtu domů a lodí pro jednotlivé turnusy.

Děkujeme, že zachováváte přízeň naší CK

 

Za FTA Došky a Jiřan

Zveřejněno Sept. 19, 2021

Norské království zavedlo od 1.1.2021 nové vývozní kvóty na vývoz ryb a rybích výrobků. Zároveň se ruší kvóty roku 2018. Každý turista rybařící v registrovaném kempu si smí odvést 18 kg rybího filé a to včetně rybích výrobků. Tuto kvótu však může uplatnit pouze 2x ročně. Pokud přijede potřetí, tak už nesmí vyvést žádné filé ani rybí produkty. Rybářská trofej v podobě celé zmrzlé ryby, byla zrušena. Registrovaný kemp musí vystavit potvrzení o vývozu ryb pro případnou kontrolu na hranicích. Bez tohoto dokladu, nebude vývozní kvóta uznána, celý úlovek může být zabaven a vyměřena pokuta. Turista vyvážející povolenou kvótu 18 kg filé musí prokázat, že ji nalovil v registrovaném kempu. V případě naší CK má u sebe doklad o vývozu ryb z registrovaného kempu řidič našeho autobusu. Doklad je vystaven hromadně na celou skupinu. Za své ryby a rybí produkty si odpovídá každý rybář osobně. Nelze převážet ryby těch rybářů, kteří nejsou v autobusu přítomni. To se týká zejména těch, kteří cestují letecky.

Informace, které jsou nad rámec a obsah našich webových stránek, se zobrazují posloupně v této sekci. Ty absolutně nejdůležitější se zároveň objeví v samostatné tabulce vždy po otevření našeho webu. Pokud náš web po zobrazení důležité informace navštívíte v časovém horizontu jedné hodiny, důležitá informace se vám na hlavní obrazovce objeví pouze jednou.