Fishing Travel Agency je cestovní kancelář, jejíž historie spadá do počátku devadesátých let minulého století. Pamětníci jistě nezapomněli její tehdejší název Rybářský sen a velmi dobře si určitě pamatují i strastiplné začátky českých rybářů při rybolovu v Norsku. Doba však pokročila a k naší tradiční norské destinaci přibyla i destinace nová, kterou je pro nás všechny trochu exotický ostrov Roatán ležící poblíž pobřeží středoamerického Hondurasu.

Cestovní kancelář Fishing Travel Agency vám tedy v současné době nabízí dvě krásné lokality. Ta první, je čistě rybářská a nachází se ve středním Norsku, kde jsme nájemci kempu v klidné vesničce Jøstølen na ostrově Smøla. Tou druhou lokalitou je již výše zmíněný honduraský ostrov Roatán. I zde je možnost rybolovu, ale oproti Norsku je zde daleko větší možnost vyžití volného času i pro rybářovu rodinu.